دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، کانال تلگرام دکتر اصغری نکاح Playtherapy@ بازی سلول بنیادی رشد روانشناختی كودك است و "بازی درمانی" راهبرد بنیادی كار با كودك است بازی درمانی مجموعه ای از مهارت های بنیادی كار با كودك در حوزه های روان شناسی ، مشاوره ، توانبخشی و آموزش است لذا حوزه اصلی فعالیت این وبگاه ترویج ایدها و اطلاع رسانی درمورد كارگاه های تخصصی اینجانب و انتقال تجارب تخصصی و دیدگاه ها و علاقمندی های همكارانم در حیطه بازی درمانی كودك و خانواده در جهت هویت بخشی به قعالیت های بازی درمانی و پیوند دادن فعالان حوزه های تخصصی كودكان می باشد http://playtherapy.mihanblog.com 2017-11-20T18:00:25+01:00 text/html 2017-10-31T18:28:10+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کانال تلگرامی تربیت جنسی خانواده محور http://playtherapy.mihanblog.com/post/402 با سلام احترام خدمت مخاطبان ارجمند<div>&nbsp;</div><div>با کمال مسرت به اطلاع می رسانم با توجه به اهمیت و ضرورت&nbsp;</div><div>ارایه مطالب علمی و کاربردی و سودمند در حوزه تربیت جنسی&nbsp;</div><div><br></div><div><div>https://t.me/joinchat/AAAAAENEsypZdEH9tDKi8A</div></div><div><br></div><div><br></div><div>کانال تلگرامی موج آگاهی&nbsp;</div><div>که کانال تخصصی تربیت جنسی خانواده محور است</div><div>را به همت و همراهی تیم مشاوران تربیت جنسی&nbsp;</div><div>فعال کرده ایم&nbsp;</div><div>شایان ذکر است</div><div>در این کانال سعی داریم ماحصل تجارب مشاوره ای و تربیتی</div><div>و اموزشی و دانشگاهی خود را به حضور</div><div>خانوادها، مربیان، مشاوران و همه افراد فعال در حوزه کودک و خانواده تقدیم نمایم</div><div><br></div><div>شما هم میتوانید&nbsp;</div><div>ضمن عضویت در کانال&nbsp;</div><div>و با انتشار مطالب و اطلاعیه عضوگیری آن&nbsp;</div><div><br></div><div>علاقمندان را به کانال دعوت فرمایید<br><div><br></div><div>علاقمندان را به&nbsp; کانال موج آگاهی دعوت نمایید</div> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte721535" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte721535" onchange="selectFont('rte721535', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte721535" onchange="selectFont('rte721535', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte721535"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte721535')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte721535')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte721535', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte721535', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte721535', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte721535', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte721535', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte721535', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte721535', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte721535', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte721535', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte721535', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte721535', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte721535')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte721535', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte721535" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte721535', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte721535', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte721535', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte721535', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte721535', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte721535', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte721535', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte721535', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte721535', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte721535', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte721535', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte721535', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte721535"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte721535', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte721535"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte721535', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte721535')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte721535"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte721535', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte721535"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte721535')"></div></td> <td><div id="table_rte721535"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte721535')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte721535" name="rte721535" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte721535" onclick="toggleHTMLSrc('rte721535');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte721535" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_721535" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",721535,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></div> text/html 2017-09-27T20:34:37+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه آموزشی تربیت مربی پرورش خلاقیت کودکان در مشهد http://playtherapy.mihanblog.com/post/192 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-size: 10.9090909957886px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font color="#3333ff" style="background-color: rgb(255, 204, 102);" size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;کارگاه آموزشی تربیت مربی خلاقیت کودکان &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#33cc00" style="font-size: 20pt; background-color: rgb(0, 0, 0);"><o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Jadid'; font-size: 16.3636360168457px;"><br></span></span></b></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Jadid'; font-size: 16.3636360168457px;">مشهد &nbsp;</span>پنجشنبه و جمعه13و14 مهرماه&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl-Xr1fWywuZslX3-2Aq_lajIw1__5Y2nnlCuZ7IcxFXr5TgwxGA" alt=""></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: 'B Mitra'; background-color: rgb(255, 204, 51);"><b>مرکز مشاوره مهربانی &nbsp;<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17.27272605896px; background-color: rgb(255, 102, 0);"><b style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 17.27272605896px;">&nbsp;مفهوم شناسی علمی خلاقیت ،</b><font face="B Mitra"><b>&nbsp;تمرین و تجربه خلاقیت،</b></font></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17.27272605896px; background-color: rgb(255, 102, 0);"><font face="B Mitra"><b>تکنیک ها و فنون پرورش خلاقیت، آسیب شناسی خلاقیت</b></font></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">کسب اطلاع و ثبت نام: &nbsp;</span><font face="B Mitra"><span style="font-size: 18.6667px;">05137650450</span></font></p><div>کانال تلگرامی دکتر اصغری نکاح<br>https://telegram.me/playtherapy<br>@Dr_Asgharinekah</div></div> text/html 2017-08-30T13:42:25+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر) در کرمان http://playtherapy.mihanblog.com/post/398 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:17.0pt;line-height:107%;font-family:Titr;color:#2F5597; mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#2F5597; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;background:yellow; mso-highlight:yellow">کارگاه آموزشی بازی درمانی<br><br> ( تربیت بازی درمانگر)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:Titr">دکتر سید محسن اصغری نکاح<br> استادیاردانشگاه فردوسی مشهد<br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwNAGTcpZD5onskKcGD44o6sfqESor1EeId2SnTH2bMxspK8vv" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:Titr;color:red;background:yellow;mso-highlight:yellow">در &nbsp;کرمان </span><span style="font-family: Titr;">&nbsp;سه شنبه و چهارشنبه 14و15شهریور</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-family: Titr;">کرمان مرکز مشاوره آیین مهرورزی</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:Titr">09133780974</span></p></div> text/html 2017-08-12T04:01:03+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ دور باشی یا نزدیک، این روز روز دیدار است http://playtherapy.mihanblog.com/post/70 <p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; color: rgb(66, 66, 66); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 22px;"><b><span lang="fa"><font size="4">دوشنبه شانزدهم شهریور كه برابر 23 ذی القعده است روز بسیار شریفی است ، این روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام &nbsp;است و زیارت آن حضرت از دور و نزدیک سنت است.</font></span></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; font-family: Tahoma; color: rgb(66, 66, 66); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 22px;"><b><span lang="fa" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="4">و به عنایت الهی نایب زیاره تمامی شما در حرم خواهیم بود</font></span></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; font-family: Tahoma; color: rgb(66, 66, 66); margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 22px;"><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsBcQFjjCxZ0BF7melBVcVc5FiPKUBr_Yp_jUCi80cQYAuFwNBdg" alt=""></font></p><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">دور باشی یا نزدیک، امروز روز دیدار است، من اما بسیار دعا می کنم &nbsp;که به همه شما عزیزان و به همه محبان حضرتش توفیق زیارت از نزدیك را نصیب و روزی فرماید . گویی هر روز و البته در این روز &nbsp;کسی منتظر ماست. باید آماده شد و آرام و آهسته به سوی حرمش قدم برداشت یا دل را به حریمش پرواز داد که در هر قدم &nbsp;و یا نفسی كه با یاد آن ذکری با ثوابی است: سبحان الله ، الحمدلله ...، اما قدم های می خواهند شتاب بیشتری بگیرند و قلب در تب و تابش به هیجان می آید و &nbsp;پرواز می کند. آخر آنجا که به سویش می شتابند، قطعه ای از بهشت است.&nbsp;</font></span></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">و لحظه ای بزرگ منتظر ما است، بزرگتر از لحظه تولدمان.</font></span></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">می آییم تا &nbsp;پناهگاه استوار (لا اله الا الله) داخل شویم و اذن دخول می خوانیم :</font></span></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;">«&nbsp;</span><b style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;">فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیاءکِ</b><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;">؛</span></font></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;مولای من! به من اجازه بده وارد شوم، همانطور که به یکی از دوستان نزدیکت اجازه می دهی و بلکه بهتر از آن!»</font></span></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">و البته من زیر لب با جرعتی كه از كرامت آن عزیز سراغ دارم &nbsp;آروزمی كنم&nbsp;</font></span></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">در این روز و در این زیارت در فضایی حضور &nbsp;یابم كه مولایم مهدی زهرا كه افضل زائران است &nbsp;شرف حضور دارند</font></span></div><div><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><font size="4">و شاید آقایم &nbsp;و مولایم ....</font></span></div> text/html 2017-08-06T08:36:00+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ به کانال تلگرام کارگاه های بازی درمانی بپیوندید http://playtherapy.mihanblog.com/post/357 <div style="text-align: center;"><b>همکاران گرانقدر ودانشجویان گرامی</b></div><div style="text-align: center;"><b>باسلام و احترام</b></div><div style="text-align: center;"><b>به اطلاع می رسانم کانال تلگرام کارگاه های بازی درمانی به آدرس ذیل فعال گردید</b></div><div style="text-align: center;"><b>لطفا درگروه هایی که عضو هستید اطلاع رسانی &nbsp;و سایر همکاران را دعوت فرمایید.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">https://t.me/joinchat/AAAAADwLfiBvWHqixQNZmA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>☝️☝️☝️لینک کنید و با ما همراه شوید☝️☝️☝️</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>https://telegram.me/playtherapy</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>@PlayTherapy</b></div><div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>حضورتان را خیر مقدم عرض می کنیم&nbsp;</b></div><a href="https://telegram.me/playtherapy" target="" title=""><div></div></a></div> text/html 2017-08-01T10:11:22+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ یک پرسش و پاسخ در مورد ارزیابی و درمان کودکان ADHD http://playtherapy.mihanblog.com/post/333 <div align="center"><a href="http://playtherapy.mihanblog.com/post/333" target="" title="">متن سوال و جواب را در بخش ادامه بخوانید </a></div> text/html 2017-07-24T10:27:24+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ راهبردهای مواجهه با کنجکاوی های کودکان http://playtherapy.mihanblog.com/post/387 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://epl.um.ac.ir/images/85/images/Akhbar/Clinic1.jpg" alt=""> text/html 2017-07-18T10:04:10+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان در یزد http://playtherapy.mihanblog.com/post/396 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان<br> &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">(تربیت مشاور کودک&nbsp; و مدرس آموزش خانواده در حوزه تربیت جنسی)<br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Jadid; color: rgb(0, 112, 192);">دکتر اصغری نکاح </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Jadid; color: rgb(0, 112, 192);">استادیاردانشگاه فردوسی مشهد</span></font><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr; color: rgb(46, 116, 181);"><br>پنجشنبه و جمعه</span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr; color: rgb(237, 125, 49);"><br> </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr; color: red;">5 و6 مرداد&nbsp;یــزد<br> </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr; color: rgb(46, 116, 181);">مرکز مشاوره&nbsp;&nbsp;صبح امیدیزد</span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr;"><br> </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Titr; color: red;">03536288068 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span style="color: red; font-family: Titr;"><font size="4">09901031315</font></span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;"><font size="4">&nbsp;</font><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">تربیت جنسی در پیوستار رشد </span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">هویت جنسی،حریم شخصی و اعضای تناسلی</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تربیت جنسی خانواده محور و مساله محور</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">کنجکاوی ها&nbsp; و بازی ها و هنگامه های جنسی کودکان </span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;توانمندسازی خانواده در مواجه با مشکلات جنسی</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">راهبردهای&nbsp; پاسخ گویی به سوالات جنسی کودکان</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">مدیریت بازی های و فعالیت های شبه جنسی کودکان</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">پیشگیری از سوء استفاده جنسی</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">مشاوره با کودکان و نوجوانان دچار سوء استفاده </span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;برخورد و مواجهه موثر با سوءاستفاده گران</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;">تربیت جنسی در مدرسه</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مرزهای ترببیت جنسی و آموزش جنسی</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نقد و بررسی رویکردها به تربیت جنسی</span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:38.85pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Symbol; color: red;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Titr; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بلوغ جنسی و مدیریت هیجانی، ارتباطی </span><span dir="LTR" style="color: red;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;"> <font size="2"><span style="text-indent: -18pt; font-family: Symbol;"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/User-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-family: tahoma;"></span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-family: Titr;">راهبردهای مواجهه با خودارضایی و سلامت جنسی .</span></font><font size="5">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-05-24T18:35:22+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ سلام بر ماه خدا http://playtherapy.mihanblog.com/post/43 <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><font size="2"><span style="line-height: 30px;">السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه</span></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2010/8/ham2dam_21120000_7.jpg" alt=""></font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="3"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Mitra'; color: rgb(31, 31, 31);">روزه یعنی نفس خود پاک کن / قلب ابلیس درونت چاک کن</span></b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="3"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Mitra'; color: rgb(31, 31, 31);">راه پرواز است سوی آسمان / ماه گردیدن بسان عاشقان</span></b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><font size="3"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Mitra'; color: rgb(31, 31, 31);">حال كه به پیشواز میهمانی خدا می رویم&nbsp; عاجزانه از همه شما بزرگواران&nbsp; حلالیت می طلبم </span></b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Mitra'; color: rgb(31, 31, 31); background-color: rgb(255, 204, 51);"><b><font size="4">همه با هم در این ماه عزیز در كارگاه انسان سازی خدا شركت می كنیم</font></b></span></p> text/html 2017-04-30T02:17:38+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه آموزشی مداخلات بازی محور ویژه اختلالات یادگیری در مشهد http://playtherapy.mihanblog.com/post/393 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red; background: lime none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA"><img src="http://www.quranct.com/gallery/images/9667/1_milade-emam-hossein-kocjak-300x122.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 13pt; line-height: 107%; color: red; background: lime none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA">کارگاه آموزشی مداخلات بازی محور ویژه اختلالات یادگیری </span></font><br></div><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 13pt; line-height: 107%; color: red; background: lime none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA"></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red; background: lime none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA"><br> &nbsp;( ارزیابی، طراحی مداخله و بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری)</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA"></span></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA">مشهد- پنجشنبه و جمعه14 و15 اردیبهشت</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%"></span></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA"><img src="http://s1.picofile.com/file/7636839137/n755_2914_a41bspf8l1u4of6.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA">ثبت نام و کسب اطلاعات:<br> مشهد مقدس مرکز مشاوره مهربانی<o:p></o:p></span></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: rgb(255, 242, 204); background: red none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA">05137650450&nbsp; &nbsp;09308011600</span></font></p><font face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-04-22T14:11:07+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ نمایش پرنده و فیل کاری از گروه تئاتر معلولین جسمی – حرکتی مشهد (گروه باران) http://playtherapy.mihanblog.com/post/394 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">به گزارش&nbsp;</span><span class="fake_link" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; font-family: Yekan; color: blue; text-decoration-line: underline; cursor: pointer; font-size: 16px; text-align: justify;">ایران نیوز آنلاین</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">؛&nbsp;</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">نمایش پرنده و فیل</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;کاری از گروه تئاتر معلولین جسمی – حرکتی مشهد (گروه باران) می باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">بنا براین گزارش این نمایش در ۲۰ شهر کشوراجرا شده است و راه یافته به جشنواره بین المللی مهر آیین می باشد</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتنی است بازیگران این نمایش، مریم سلیمانخواه، شهب مهدیزاده، مهدی صفایی، مرتضی جوانشیر، مریم شمس، ملیحه همایونی می باشند.</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">نویسنده این نمایش داوود کیانیان و کارگردان آن حمید کیانیان می باشند</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">لازم به ذکر است این نمایش از یکم الی دهم اردیبهشت ماه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در مشهد در محل تالار هلال احمر برگزار می گردد.</span><br style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتنی است بهای بلیط ۱۵۰۰ هزار تومان می باشد</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://irannewsonline.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2017-04-15_15-14-39-copy.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-18T05:36:55+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ پوزش از تاخیر در بروز رسانی و معرفی راههای جدید ارتباط تلگرامی http://playtherapy.mihanblog.com/post/392 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">با تقدیم سلام احترام خدمت بازدیدکنندگان ارجمند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">و با عرض پوزش از وقفه زیادی که در بروز رسانی وبگاه بوجود آمده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">به اطلاع می رسانم علاوه بر وبگاه حاضر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">می توانید برای اطلاع از مطالب مشاوره و بازی درمانی و مسایل تربیتی کودکان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">و برای &nbsp;تبادل در تلگرام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">از آدرس های ذیل استفاه فرمایید</font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">@Dr_Asgharinekah</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">@playtherapy</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">شایان ذکر است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" style="background-color: rgb(255, 153, 102);">بزودی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">کارگاه تربیت جنسی کودکان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">کارگاه بازی درمانی وِیژه اختلالات یادگیری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">نیز در همین وبگاه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اطلاع رسانی می شود</font></div> text/html 2017-04-10T19:30:00+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه های جدیددکتر اصغری نکاح در کرمانشاه بهار 96 http://playtherapy.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: Jadid; background-color: rgb(51, 204, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp;کارگاه های آموزشی بازی درمانی(تربیت بازی درمانگر)</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: Jadid; background-color: rgb(51, 204, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">&nbsp; دکتر اصغری&nbsp; نکاح &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: Jadid; background-color: rgb(255, 204, 102);">در کرمانشاه</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://playtherapymelbourne.com/wp-content/uploads/bigstock-child-boy-toddler-playing-with-78441758.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Jadid"><span style="font-size: 22.6667px; background-color: rgb(255, 255, 153);"><b>پنجشنبه و جمعه 31فروردین 1396</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Jadid"><span style="font-size: 22.6667px;"><b>ثبت نام و کسب اطلاع:</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Jadid"><span style="font-size: 22.6667px;"><b>09378726352</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Jadid"><b><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(51, 204, 0); font-size: 22.6667px;"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: Jadid; background-color: rgb(51, 204, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 10pt; line-height: 18.4px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Titr;">کانال تلگرام دکتر اصغری نکاح &nbsp;:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 10pt; line-height: 18.4px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">https://t.me/joinchat/AAAAADwLfiDO9mCY91RzNw</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: &quot;B Lotus&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="font-size: medium; margin-bottom: 10pt; line-height: 18.4px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: &quot;B Lotus&quot;;">@</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">playtherapy</span></b></p></div> text/html 2017-04-03T07:43:39+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ تبریک روز روان شناس و مشاور http://playtherapy.mihanblog.com/post/381 text/html 2016-11-29T23:38:44+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه های دکتر اصغری نکاح در یک نگاه http://playtherapy.mihanblog.com/post/321 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Titr;" lang="FA"><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">&nbsp;کارگاه های آموزشی دکتر اصغری نکاح در یک نگاه<br></font></b></span></p><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">عنوان کارگاه های آموزشی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">معرفی کارگاه و برخی مباحث اصلی هر کارگاه <o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#FBD4B4;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint: 102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">بازی درمانی( تربیت بازی درمانگر)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#FBD4B4;mso-background-themecolor:accent6; mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">کارگاه بنیادی بازی درمانی، مفهوم شناسی ، ابعاد و کارکردهای بازی و بازی درمانی، تکنیک های بازی درمانی با استفاده از بادکنک، شن، عروسک دستی، و تکنیک های کاغذ قلمی در بازی درمانی، منطق زیربنایی بازی درمانی، اتاق بازی درمانی، مهارتهای بنیادی ارتباط بازی محور و ورود به دنیای کودکان، مدیریت جلسات بازی درمانی، رویکرد و نظریه در بازی درمانی، تمرین مهارتها و نمونه جلسات &nbsp;بازی درمانی<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#FABF8F;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint: 153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">قصه درمانی با رویکرد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Titr">CBT<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#FABF8F;mso-background-themecolor:accent6; mso-background-themetint:153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">کاربردهای قصه در مشاوره و رواندرمانی کودک، مهارتهای ارایه قصه، تکنیک های مشاوره مبتنی بر قصه، کاربرد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">CBT </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای کودکان با قصه، توانمندسازی کودکان در حل مساله، تسهیل بازسازی شناختی کودک، تمرین طراحی و تدوین قصه با کابردهای درمانی روانشناختی، منابع استخراج قصه،آماده سازی قصه برای مداخله.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#E5B8B7;mso-background-themecolor:accent2;mso-background-themetint: 102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری(</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Titr">SLD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt; font-family:Titr" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#E5B8B7;mso-background-themecolor:accent2; mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">مفهوم شناسی کاربردی اختلالات یادگیری، معرفی رویکرد چند محوری به </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">SLD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مهارتها و شیوه ارزیابی و تشخیص، تحلیل خطا در </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">SLD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، تبیین اختلال خواندن و ریاضی و نوشتن، فعالیت های بازی محور هیجانی و انگیزشی برای </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">SLD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، بازی های زبانشناختی ویژه اختلال خواندن، توانمندسازی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و فراشناخت، اصول طراحی فعالیت های بازی محور ویژه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">SLD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، اختلالات یادگیری و کودک و خانواده و مدرسه و رسانه، تمرین مهارتها و نمونه جلسات &nbsp;بازی درمانی.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#B8CCE4;mso-background-themecolor:accent1;mso-background-themetint: 102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">بازی درمانی ویژه کودکان </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Titr">ADHD</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#B8CCE4;mso-background-themecolor:accent1; mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">مفهوم شناسی کاربردی بیش فعالی و نقص توجه ، تبیین نظریه بارکلی با تمرکز بر کارکردهای اجرایی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">EFs</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، خودتنظیمی و مدیریت رفتاری و هیجانی بازی محور، مهارتها و شیوه ارزیابی و تشخیص</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">ADHD</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مهارتها و اصول طراحی فعالیت های بازی محور مبتنی بر کارکردهای اجرایی وتوانمندسازی شناختی، نکاتی پیرامون توانمندسازی خانواده ، توانمندسازی شناختی مبتنی بر عملکرد تحصیلی و زندگی روزمره، تمرین مهارتها و نمونه جلسات&nbsp; بازی درمانی.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#C4BC96;mso-background-themecolor:background2;mso-background-themeshade: 191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#C4BC96;mso-background-themecolor:background2; mso-background-themeshade:191;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">مفهوم شناسی کاربردی اختلالات اضطرابی، معرفی رویکرد چند محوری متمرکز بر </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">CBT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، مهارتها و شیوه ارزیابی و تشخیص اختلالات هیجانی کودکان، تبیین اختلال های اضطراب جدایی، شب هراسی، مدرسه هراسی، هراس اجتماعی، اضطراب فراگیر، ، فعالیت های بازی محور هیجانی و شناختی در مواجهه با اضطراب و مدیریت هیجانات مشکل آفرین، توانمندسازی شناختی و هیجانی کودک، توانمندسازی والدین برای همراهی با کودک، راهبردهای طراحی مداخلات بازی محور در مواجه موثر با اضطراب در کودک، تمرین مهارتها و نمونه جلسات&nbsp; بازی درمانی.<o:p></o:p></span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#FABF8F;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint: 153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">تربیت جنسی کودکان<br> ( مسایل و آسیب های جنسی کودکان)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#FABF8F;mso-background-themecolor:accent6; mso-background-themetint:153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">چالش های تربیت جنسی، تربیت جنسی در پیوستار رشد ، تربیت جنسی خانواده محور و مساله محور، مشکلات جنسی کودکان و توانمندسازی خانواده در مواجه با مشکلات جنسی، پاسخ گویی به سوالات جنسی کودکان،مدیریت بازی های و فعالیت های شبه جنسی و جنسی درکودکان، مدیریت آسیب های جنسی، پیشگیری از سوء استفاده جنسی، شیوه های کمک به کودکان و نوجوانان دچار سوء استفاده ، برخورد و مواجهه موثر با سوءاستفاده گران، مشکلات جنسی در مدرسه، مرزهای ترببیت جنسی و آموزش جنسی، نقد و بررسی رویکردها به تربیت جنسی، مدیریت هیجانی، ارتباطی و جنسی در فرایند بلوغ ، راهبردهای سلامت جنسی .<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#E5B8B7;mso-background-themecolor:accent2;mso-background-themetint: 102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">پرورش خلاقیت کودکان<br> ( تربیت مربی خلاقیت کودکان)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#E5B8B7;mso-background-themecolor:accent2; mso-background-themetint:102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">مفهوم شناسی کاربردی خلاقیت، مولفه ای شناختی و انگیزشی خلاقیت، اصول خلاقیت زایی و خلاقیت زدایی، تحریک خلاقیت در مربیان و درمانگران ، هوش و خلاقیت،&nbsp; تکینیک های پرورش خلاقیت در خود و دیگران، بازی های خلاق، &nbsp;تمرین عملی پرورش خلاقیت، آسیب شناسی پرورش خلاقیت، اصول و راهکارهای تدوین برنامه آموزش خلاقیت، خانواده و مدرسه و خلاقیت، <o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:181.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#92CDDC;mso-background-themecolor:accent5;mso-background-themetint: 153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="605"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Titr" lang="FA">مداخلات روانشناختی <br> ویژه کودکان طلاق و خانواده<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:325.65pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#92CDDC;mso-background-themecolor:accent5; mso-background-themetint:153;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="1086"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">تبین مواجهه کودک با فرایند طلاق، کلبدشکافی هیجانی و شناختی و اجتماعی کودکان آسیب دیده از طلاق، &nbsp;تبیین چالش ها و مشکلات ارتباطی و هیجانی و هویتی و شناختی کودکان در فرایند طلاق، راهبردهای بازی محور در کاهش آسیب و توانمندسازی کودک و والدین، برنامه ریزی برای ملاقات با والدین، چالش ازدواج والدین، توانمندسازی والدین در همراهی با کودک آسیب دیده از طلاق، ارایه و تحلیل کیس.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes;height:78.4pt"> <td colspan="2" style="width:507.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; background:#FBD4B4;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint: 102;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:78.4pt" width="1690"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family:Titr" lang="FA">نکات:<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">مخاطب اصلی کارگاه های آموزشی مشاوران و روانشناسان و متخصصان کودک و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشند.<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">جهت گیری تمامی کارگاه ها کاربردی و توانمندسازی در طراحی و اجرای مداخلات است.<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">تمامی کارگاه ها دارای تمرینات و فعالیت هایی است که لازم است مشارکت کنندگان آنها در در حین کارگاه و پس از آن تمرین نمایند.<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">کارگاه در شانزده تا بیست ساعت آموزشی و بر حسب مورد در دو روز پیاپی و معمولا در پنجشنبه و جمعه ها ارایه می شود.<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">اطلاعیه برنامه زمان و مکان اجرا و شیوه ثبت نام هر کارگاه های در همین وبگاه&nbsp; درج می شود.<br></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"></span><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">همکاران و دانشجویان گرامی می توانند تقاضی شرکت و شماره همراه خود را جهت قرارگرفتن در شبکه پیامکی به ایمیل نمایند به :&nbsp;</span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"><a href="mailto:playtherapy20@gmail.ir">playtherapy20@gmail.</a>com</span></span></b><b style="text-indent: -18pt; font-size: 11px;"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family:Titr" lang="FA">منتظر پیشنهادات ارزنده و ایده های خلاقانه شما هستم<br>&nbsp;با احترام و سپاس، دکتر اصغری نکاح<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2016-07-02T13:28:04+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ تبریك به دختران و دختر داران http://playtherapy.mihanblog.com/post/62 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYvPoUW1QYlzgYK0-H_l9qP6ikvOS1fQgEsFa0I0BbB8l1rMuN" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">امروز سالرزو ولادت حضرت معصومه علیهاسلام و هفته دیگر ولادت امام رضا علیه السلام است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">این ایام پرخیر و بركت كه به نام دهه كرامت نامگذاری شده است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">&nbsp;را به محضر امام حاضر حضرت مهدی عجل لله تعالی فرجه الشریف و<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">&nbsp;به خدمت تمامی دوست داران اهل البیت تبریك و تهنیت عرض می كنم</span></b><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">همچنین روز ولادت حضرت معصومه علیهاسلام و <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">روز دختر <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">را به دختران ایران زمین و به دختران عفیف و محجوب عالم تبریك و شادباش عرض می كنم</span></b><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b style="font-size: 11px;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">راستش فقط می خواستم یك تبریك بگویم به دختران و&nbsp; دختر داران</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/45108187772360551553.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">در واقع دختران امروز &nbsp;مادران فردا فردایند<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">&nbsp;و لذا از دختران كوچك تا نوجوانان و خانم ها جوان باید<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">&nbsp;قدر موهبت الهی زن بودن و مادر شدن را بدانند و برخودببالند</span></b><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mitra';" lang="FA">همچنین این ایام را به خودم و به تمامی پدر و مادرانی كه خداوند به آنها شكوفه ها و گل های زیبایی را به عنوان دختر هدیه داده است نیز تبریك عرض می كنم</span></b></p> text/html 2016-06-08T08:48:03+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ دعوت به همکاری برای بازی درمانی کودکان سرطانی http://playtherapy.mihanblog.com/post/385 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دعوت به همکاری برای بازی درمانی کودکان سرطانی</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZvAsaNPqmIdf8aGtWawEKan09Mnov8HxD4SffZOcgvNWcTjsy" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4"><b> text/html 2016-06-03T18:30:00+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ بگو ماه عزیز، بگو ماه قشنگ http://playtherapy.mihanblog.com/post/47 <span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; background-color: rgb(240, 240, 240); direction: rtl;">خراسان - یکشنبه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10px; background-color: rgb(240, 240, 240);">1392/04/23</span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">رمضان بهار تربیت فرد و خانواد و جامعه است یادش بخیر وقتی ما در این بهار تربیت می شدیم&nbsp; یادش بخیر&nbsp; سر سفره افطار که می نشستیم، هنوز لب به غذا نزده بودیم، اسکناس نو بود که جلویمان می گذاشتند و تبریک بود که از طرف اعضای خانواده نصیب مان می شد، و صلوات بود كه نثار سلامتی امان می كردند و حس تولد بند بند وجودمان را فرا می گرفت و احساس قد بر افراشتن به ما می گفت که با گرفتن اولین روزه عمرمان بزرگ شده ایم. با آغاز ماه مبارک رمضان روح تازه ای بر کالبد خانواده دمیده می شود و فاصله گرفتن از روزمرگی ها برای افراد به ویژه کودکان و نوجوانان جذابیت زیادی دارد. آنچه در ادامه می خوانید گفت گوی سركارخانم نیره سادات حسینی با دكتر اصغری نكاح در مورد نحوه استفاده بهتر از این ماه برای تربیت فرزندان و هویت بخشی دینی و معنوی به كودكان است با این محورها&nbsp;</span><br><div style="text-align: center;"><font face="Calibri, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20.909090042114258px;"><br></span></font></div> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">رمضان بهار تربیت و یک فرصت طلایی</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">بگو ماه عزیز، بگو ماه قشنگ</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">بگذار رشد كنم و خودم را تنظیم كنم</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">منفی نباف دلزده ام نکن</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">سحری بیدارم کن</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>...</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">تولد معنوی ام را جشن بگیر</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">حامی ام باش</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>...</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">آثار مثبت</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;روزه داری ات را به من نشان بده</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">این همه ذوق و احساس مرا را جدی بگیر</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">درشتی و نرمی کنار یکدیگر است</span></b></div></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#548DD4; mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">دوگانگی را دور بینداز</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 10.909090995788574px; line-height: normal; text-align: start;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; line-height: 20.909090042114258px; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(84, 141, 212);">من كجای لیست شما هستم؟عیدی من كجاست؟</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 20.909090042114258px; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(84, 141, 212);"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">ادامه را درادامه مطلب بخوان</span></b></div></span></b> text/html 2016-05-25T20:33:44+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ سخنرانی تخصصی: آموزش جنسی یا تربیت جنسی کودکان http://playtherapy.mihanblog.com/post/386 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:Titr">نشست تخصصی در حوزه تربیت جنسی کودکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">موضوع سخنرانی:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:Titr">آموزش جنسی یا تربیت جنسی کودکان<br></span><span style="font-family: Titr;">همراه نقدوبررسی یک کتاب</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:Titr"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhIWFRUVFRcVGBgXGBcVFhsdHhcXHRcVGRcYHiggGxolHRYXIjEhJSkrLy4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyUtLS8tLy0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKAA8AMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAABAUGBwECAwj/xABCEAABAwIEAwYDBQcCBAcAAAABAAIDBBEFEiExBkFRBxMiYXGBMpGhUmJyscEUIyRCgtHhM/AIFUPCFlNzkqKjsv/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAACAwEEBQYH/8QANBEAAgIBAwIEBAQGAgMAAAAAAAECAxEEITESQQUTUXEiYZGhFDKB8DRCscHR4SPxBiRS/9oADAMBAAIRAxEAPwCsnBa7Nw0UTJ0EhUuoxgx3hTqYwgzrKkRaOMlzzTJjBo0clncwKWsspYwDZkhJsASbXsASQOZIHLzWEnLhGc45Mia+n+/JVv5k0btesZJYODysMGjJR12WGjJ0DlFpkkKGIWYFEYsgwdg5AcZAgYnJWCOTdpQyjYNWFIzg6iQjQf5UkRaHGlwSeQXs1v4jY/IXWPOSLVppy7CWuwqaP4mED7Q8TfmP1U1YpcFU6ZQ5Qhynks88leGjLHdVnpXYJhLspLKDWRqmaL6o2YSMEX2WCRqWLJg750IYMhYwDIcmDOTGZAbZbogzoIVPBAX4Ngk1S/JBE6Rw3yjQfiOw91dXBvfsQm1Hks7Aex29nVs1h/5UWh9HSH9B7qbUV8/39f6FPW3wWbg2BU9KzJTwsjbzyjU+p3PusOTZHAk4j4SpK1tp4QSBYPb4ZG+jgo5zszKbXBUXEfZaaV2Y10LYDoHzAh4+7lb8Z9LKqUIrubVTnY+mMcsk/BnZthb2CbvjWa2v8EYPTux+pUoKGMoxf5tcumawTHGOCqGoh7l9OxrQDlMYDHN82kKb3KFJxexRvG3Z9U4fd4vNT8pWixaOQkaNvUaeionX3Rs12J+5Emz2F/dVdOS5SaWRBHi0mYa6X2WwqYmo9RPOUSKKQEDXU7Dn8lqvnB0E8rI8UHDNbN/pUsrh1Lcg+brKxVSfYrlbCPLHGr7OcSY3OYA6zS4hrw52nK3M+QWfJkV/iIZI7QUUkxsxh9bWH1WvLEeTbrrc/wAqJNR8FvIvIT6NFvqq+uX8qNlaZfzMdo+G2wtu1oHmd/qoSU3yW1wrTwkJaqqEYsNXHYdPMqyihzmkzbqr65qKF2AiUkNzF2Y/zf70G69ZHwzTurqsibeqhVGLbXBpi/DlPMXFoykH4mi1/O2y4et0stK1vnP1RxrdNHbO2SJ13DsrPhs8fJ3yWpG1dzVnppLjcYqiMt0IIPQ6K5PJrNY5GypKyQyJroMnRkiGcmzSsETcFAzJQYM3QYHPAMEqat2SlhdIQdXDRjfxPOg9N1ZGqUlnherISsjHktzhfsgY2z66XvDv3Ud2sH4nbv8AawVsVGPz/foUSsk+NizKGhihYI4mNjYNmtAaPostuXJWlgUrBkEAFAUr290svfU8t7xhjmAfZdcEm3mLa/dVc45Z1vDZpJ+pEuBuLJKGbvG+KN1hKz7Q5OH3hc29xzVSbi8nW1FEdVXh8rhno7D66OaNssTg5jxdpC2E01k8rODhJxlyd3MBFiLg6EHUeiyRKr437KKV5M8DzANS+NrQ5hPVoJ8Kg4JlitaWDzxNGWPLebXEfIqZWeqeyeKF2G00jImNeWWc4NGYkEgknclZYTeCXVdQ2NjpHmzWNLnHoALlRbwssyk28Irmo4vqKp+SO8EZ6G8h8y7+X0HzWjK6U3hbI7dOghDee7F9Dh8TDlFs9r2O/rrv6q+nSp99yyVrXC2HLS2vL/dl0a9Kl2KXnkrniTisPaWt5SPbfya4gfkufdhtpepvVRUVkY8KaZHZjz29F0fDtNmR2dHDpg7H3JrTOEUTpDpcFoPQD4nfovQWYlLp7Ldmpc1ZZ0vhbsSYDVmRhk1s43aPu8l5PXXedY5du3saNk+uXULJ4w5cyUQngaq3DGv0c0FRTa4MSjGXJGcR4NY65Y4sP/ub8j/dXwua53Naeji908EbrOF52bAPHVv9irlbFmrLS2R+Y1ywFmj2lvqLKXPBU1jkwFggbZkMofeGuFauuP8ADQlzRvI7wRD+s7nyF1Yq21nhfMjKyKJjwhg2AMderxCOokBtlN4oLjpfV/qTbyViUVx9yiVsmXLhWJ0RaGU80GUaBsbmWHo0FZbbe5Wh1CAygBACAEBDu0ThoVUJI+JoRrKL9PZ0SPO1dTOhkLXCxBVMoneouTJx2ZcbGik7qZxNNIdb/wDTd9seR5j3UYy6X8jGv0nnQ648ov8AjeCLg3BFwRsfNbB5v3EWOtvC70QHkDiaLJVTN6PKA9Af8P8AiHeYe6PnFM4ezgHD8ymdwlsT3iXDzUUs0LTZ0kbmtPnbT6rDWVgnXLpkpehTfDlWWvs8WcCQ4HcEGxB8wRb2WlJYPRVy6tyxnZJYrPG2oI+Jp6tPIrepkpRwzVlCUZ5iVbxfxzLBnpzrINA8aBw5Ot18le9TLGDN10K+eSBYZO6bLHfckuPlu4rVUfiJ6JvUzjWu/PsWXw/h5eWsaNXEAeQ6nyAXpNHBU0uyR6bVWwpg32X7wNnahj7bClhN83gFt8o/VxWvq7XVT0v80ufkee1c3XWq3+ee7/x/YeMCjfHGxp5NFx7Ly07Ny1w2HBkhJVTkYxgUMjJ3WcZMZNhB1UlAx1CafDllwI9QgqMKBGo+ijhozlPkhfCvAFdXWdHF3cR1Est2tI6tFszvbTzXQVLX5tjgyuj23Ld4X7I6Kms+f+Kl01eLRj8Mdz9SVYumP5UVOcnySzia7KGo7oWLaeTKGi1vAdgFCe6IrY8hCNttHX9QrulFDbO8dF+E/JTVRF2MXUdXUQ/6M80fQMlewfIGyw6wrGPVJ2hYrHbLWyO8nhjx9Rf6qPQT8weKftlxVnxiCT1Zb6tcouLJKaHqk7eph/q0DHfglcz6OY5YwyXWh7o+3aidpLTVEZ8skg+hB+ixgz1InfD3F1FWj+HnY5xGrCcsg8iw6rIyQDtW4NuO+ib62/JRktsm9p7mmU7HcGxVElg7+nsyti3+yLja2WhqHabQPJ/+o/8Ab8uizXPGzOb4losf8sP1LVxJt43eivZxUeTO0GDLXSjrYojLLC/4csRDZaqInRzY3j1Bc0//AKCw+TK3TLzr6yOKN0sjg1jAXOcdgApKLk8Ig2kUJW42KiplqGsEbZH3DedgAAT942uVr6uvoscfQ7Hh880xY9UnEJDMt/RaqtcTs11RnuyuOJaCeoqXObE51xuBpv1Oi2IWpLMmczW0Snb8Mc7DvwrwhMzM55a1zv6iB7J+MjF7LJveFQ/CKU5L4n/QndBgDf5i93XUtHpYHZRlr9RPbLSNu7XTkLhgcAIc2KMOGxDRf52utdub5ZoyszLqfPqbOowAoKEmYczENFc6BWqpsg7EhXHTWV0aSp2IUR0t91cqSt2I2lpVLyTCsQmdS7qt1FnWWGArzgmUBghAQ7FuzXD53Fxha0uNzlAH5Lchq2l0yin7o1JaaWcxkR6q7F6Q/A9zfQqf4ih81/RkHVeu4y1nYo//AKdSf6mg/wBlnr00v/pfR/2I/wDMuYpjHVdj9ez4ZGP9i39SseXU+LPqv9mHa1zBjLVdnmJs3gDvQj9Vn8M/5ZRZlXw75QzVXDdYz4qV/sL/AJKL0l3ZZ9miUbq3/MN3cua4d5G9uo0cHDn6KvybIy3i/oWdSa2aJLS4DO69oy51xa2hHn1W69JPGWjW85dmW72ZYfiJE7K8vMGRgibIczr3dmIcfFYDKNTzWhdBQeEzc09jaIb2jcDOp3mWMXY4k6DYrWlBYyju6PUrOGQeED368/Za0lg9LXGLXSz0RwJjDqvD2Pe7NI28ch5lzeZ8yLH3WxB5ieQ1tHkXuH0KI7XcMcyq722hFj7H/Klg1GLuwqD+Lll+xGG+XiP9mrDMxJR2ycRPdI2ka60TGNkeB/M83LQ7yaBe3UrseH0xUHYzR1U3npRDuC4H1JkbYhg2I3v0H5+65fiO9mVyzu+E1ylBxf5USmrpm0zL908a2zOsfmQudOppZZ31KEVhHCCUuIJ2Wv5eSLsJbhUIc0EK2FLZXOwfYaQkLejpXyacrkbR0Z5qa0pU7vQ7HDtFNadFUtQzrHQNCsVSRS7mwbG3krVBDqfLMuAU1FEetnENudUUEOpnOVhGgUJVehZGwl60znggBACAxZAZQGLIALUMOKZzfTtO7QfZSUmuGQdMHyhPJhMDt42n2CsWotXEmVvS1PsDcKhG0bfkEeotfMmFpal2FTIwBYCwVTeS6MVFYRpV0rJGFjwC0ixBRPBJNp5RUPFfZW5rjJTO8J1ykbf4VypruWE+l/Y6mm8UlVhTWV9x87IsJqqfvxKzJG7Ja5BzPGa7m22GW3yC1lXKG0kWeLami/olXLLHjj/hBlbCWgDN1V8HF7M4ryMXZ9wOaCN2bdxuSdzbZZjFZJ5witOPsOmfWzE3Ic+4I5tsAB6gC3svR16dToio/qczqam2yU9meH9ywtlaWOcSW+euvvsuJfT/AO02/TY9P4dZnTYjznclmP0zH00rSLG1x7LNtKcGjZzLqTIXh8JcwLiqHobWMk94epAxnmVv6WrCbZqaiW+B0q8QihF5ZGMH3nBv5rZbS5NJob2cR0p1E7CPJwsjkuxNVNimnxeOTVj2uHUHN+SjHchKvAouX+Tef2j/AGCk0yrZM7NbYbKRCWciaaaysjEyjkZgNeilgMb58YYCRdRc4rYxhk9XMNcEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAxZAAaEByqqqONuaR7WNHNzg0fMoBFDi1NPdsU8T3dGvaT8gbqUcphDPNgUZfme0E36Low1UlHCISqT3FVRhUT2gW21HIg9QVQ5tv4hVdOiWYEV4oLqeMyOtIG/yvJF+gFufqpuvqWc5+R2tDr3daq+nGe6GXBcRlnc1rII2OebDd3ueVluU6Svy3bYsJeh37dNXXB2WN4R24lxV2buoXmxOUWOXQaF3lcrE4qutLHxP7Giq4wgutfE9/Ya28NslDs7C2QC4Lhe465r6rTlVl4ezJyUHH5GaeIBrQW3bz0srNNVa5fleDkW6imK3kd8TxsQQn9npTI8Dm4tProCSR0W7Zp5wg8LPyKZeJRctln7FfUHabiDD4pQ4ebQuL51nqUx1D/mRK8N7SpZPic3z8NvyKx+Imjar8qRI6TiNzx4XMHsT+qmtVJlvkRFgnzC7pfZoA+qujZKS3ZXKuK4GnEJIG6F3m67vosScVt3I8F0LTOcCAEAIAQAgBACAxdAZQAgBACAEBGO0biCWhoZaiFge9tgM3wtubZyBuB0UorJjJEeE8IoZoKWqxOX9pqKwnu3TEloOpyRs+Flg3oE6mjOMvCNsU7JaKqjdJDGaSbM7u3Nk7xjrHwvcAdAd9DcXTKDTTwyIYRxlitFDJTz07pjG7u2OkEjiwi4LcwH7xult9NN7gIuqPBKO/BZfDWMSy08clQxsUjhdzL7am2h1FxrYrchFyjlojZVJ9mRvtBmMs0cA+BozutqCTt8gtmmrrxH1/sek/wDHNIowlfLnhG+EQ5GOcPid4Gj13K6V2MqC4R0tXPrkovhbsVOw5psC0Ejnb9VTKSlyeM1GrnZfK2Lx6C6CiOmpWs+lPJZPxK6UHB49zabCFbHUnPwJjg3krPxJjBDeOOzYztM1K20w1cwaCT06P/Nc7VQjY+pbMthPHJThY5pN7tc0kHkQRuPIrmPY2lHuhbT4tOz4ZD9FgsUrFwxVJxRWEW74geQA+ql1tCUrH3GaS5JJJJO5OpPqVjJT0s9vLJAEAIAQAgBAYugIL2jdosOHMyMtLUusAy+jAf55OgtsNz9UBXX/AIi4ir2uMLJWsDd44xGHHS+R99dNdL81NpxzsF0t4yWF2S0tbHA81cr3Ahgax5BcxwMneAWJ8PiYADr4ToFhtNLBKdcq5dMifBRImLoDnPUMYMz3Bo6uIA+ZUowlJ4iskJ2RgsyeBiq+MqVujXGQ/dtb5mwW9X4ZfLdrHuc23xfTweFl+xpFUit72nkDQzI3O1tySHX8Jc4bEDkFVfplVBS9f7Fmh17vtawsJe4xVVBBF+7g7tkLbMa0HKNSBl0aTe5+0L9Fz8ZlyerobhXmSe3y/wB4+zN6ypnY79npatrWttncGd9UE6juoYQQ2JrQB4n6a+SujDCOVdb5kspY/fr3OL8NcIf3s7pZHFznEmMnoBmY0AloFiQ3ddTS5S6Wjr+GznX8LRHX08IdldNJGb3s4Ag+jgfzCWddTwuDs3SvS6oQUvZ7/Q50cYMj3DUE2BOug5ro6fdOxmym41RT2fLRMMHwu9nEH7o/Va2o1GNjzfiet5qhy+WSCDC/Jc+WoOALG0ACqdzMYMmiCx5rMYNf2ELPmsYMiiCw7WMFedqHZiKwGppQG1IHiboBMPM8pOh57HqqpNS9y6uTiUA6nIJa4Frmktc0ixBG4IOxHRUtNPDN2OGtjHdLGRg1MKZGD2orTTBACAEAIAQDZxCypMDhSFgm0Lc9w0gEZm3Hwki4vyusrkFY9nXZ49tXLU4owPm0exryJLkuJdK48yCGgDlf2WcpcEuh9Cl88Fi4tXBlM6WaQ0cbHXc7wl2QO0A5NLtOp16qPuREGHYwKqN9VDBLE0AOY+QNYJ266ZAS61ti4A6iyi1jdGzRPqarlun9vYdMU4ggp7h7iXWvkbq735D3W5Ro7bt4rb1ZyNT4hRp3iTy/RckUruNnvHgcyEcrfvZD67Nb66rq1+FRg/iTl9l/dv7HGu8Ztmn0Lp+5GZq1srryOdKbEknxEdBqbNHsupGp1x+BKP7+5y5zsm+qbyzehpZZzlghLuRefhHv8IWLLK6VmyWPl+9ydOnsu2hHJYfDfDxgzue+7pGtaQL2AbtYnUnU6rzmt1ivxFLZZ9z03h2hlpsyk939BXXYNBfviy742ktuXENIBs4NJtm1Ou+q0695JfM7EZynNJvuNNFWPka9rvExrW3ve/PW+5XStqhBprlnVuphXKLWzY2VlK5tr2PRw59LrZqsjLj6G5TbGXH0Gauw3vdD89iPdXy8uUcSR0K9QoHHD6R8ZDXW8O1xofI9Fc3DoxEndbGyPwlj4PXBwAdEWE7c2n0d+hXn9RU4vKllfc8hqdL0NtSyvuO9lqGpgygBAYsgwFkMYCyGSM8VcC0VfczRZZLaSss2Qep/m9wU55Mxk48FPcUdk9bTXfDaqjFzdgyygecdzf1afZVuHobMLk/zEBAFyOYNiDoQehHL0VbWC5bnsZbBzwQAgBACAEAIBJWU2YhzTle2+U2uNdwRzBsPksYLK7OnKe6fJBe0ejbVsgZNI1kcVQ2V7WfvRKADdlrtt7338ls06W2x7RNO7X6KvbzVn2f9snPGeMXSANjHcxC2uheQNgANB5BdnT+FQjvP4n6djhanxic2407L17/6IvPVhxvlykG9nEvJvzcTu5deNTj8/tj2OM+co6MsRmlHg2GQAC9tA5Qez6YPf5+hhyJ/gHDEBYHuc2VrrHKzSL35uPr8l5/Va+1T6Uulru+f9foek0PhlXSpzfV7cErZGALAAAbAaBcpvLyztRiorC4NrIZONYy7HAc2kfRTreJJk65JTTZHeF7Z3tPNo99V0NdvFNep1fEt4Ra9TpiVLlJjPwv1BPX16qNNnViXdEKLerE+6GVsDs1gNW7g/wCdwei3XNYz2Z0XOLXyZvHTvkdkYzxbk8mDkD9k+WpUXOMI9Unt/Ui7IVx65vb+vt6izB8d/Z5TS1gMTy491ITeGUcsrrCzurTrruuLbcpz4wc/U0K9edRuu67r3JeFE5ZlACAEAIAQAgMWQEe4n4Loq4XniGflKzwyD+ob+huj35JRm4vKJEhEEAIAQAgBACAaeKZS2lmI3yFbWiipXwT9TQ8TeNLMqWOpJI0BtbQ/DtuV62VeEeM6ccHKpeXOJ3J25b87DY/kpVrEcE9kc3ReG9xf/eympfEMjphsZDWmwOYEWPwuHQ+a1b2nJ/vBF8mKGvnpSXxOIaTrzHlmB3HmltNWoXTNb/vgvovsql1VvDJ3gPGLJbNlb3bjs692O9+XuuDqvDJVbweV9zvaTxiM2oXLD9e3+iVBcs7hlARWldO3ESwwAQljnNlbfy8J5BSlqJv4GtvU6tjrlo01L4ttmSKtphIwtPseh6rNdjhLKOdVY65dSGf/AJS9+5yPb4S8cx90cjbmtz8RGHCyvT/Jv/ioQ4WVzj5/MYMQbXYbI6WJv7TRnV0Y0kj6uH2j5rn322Sm5vdf0NlWafXR6Z/DZ69mSOlqqTEqe4yzRO3adwehG7XBYTU0c2cLtJZ6P17MQYfh1TRPDWSd/SHcSu/ewjU3D/52DodQoqMovC4Niy2nUxbkumz5cS/wJMDx6euq3GE5KSEm5trIeQJPXew2FuqnnfCN3V6CjQ6ZKze2X0j++CahZOAZQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQDRxWP4Wb8BW3of4iPuc3xb+Fl+hVGHZS61v5Dvtf+y9Xd1KP6njxLYgjXXr0Kt7GfY3EZsfsu+V+vkVhySa9QpCmimMfhdqw/n/joqrIqfxLkMcXEc3DNtmO1iNQelgtZZ7Lb0MCvhHAzM9xz2pw7bm8joOQ6lVeIavyorbM/6HS0GjWpn8Twl9yz2rzB7AygMWQxgyhkEBghARav4MZ3xqaSQ0s5+IsAMb//AFI+Y9CFW4b5Wxv1a59Hl2rqj917G1JxUJ6j9np4+8yn97IdIw3mW83XNwNtuasfwvHc2LfCnRp/PuljP5V/M38/TBJIYmtFmgADkAAPkEOTKUpPMnlnRDAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIBo4sH8JN+Arb0P8RD3Od4r/Cz/AEKijbYE76EfkvXyeXg8dyOFbh5jhgqLZo5BZw6Hotau5TsnVw1wXyonGtTfDz9jVkNm6EOBG3K3T1WXLL32NbImfCMg5Znaeg3uOvmrVL42STwbs8dm3uB669T67LT1Wpjp+PzS4X77IrnNpZHWjxDIWFhdGW6Ai5Fvw9Oq8rfrFdYvifv2fzwRqtnXNTg8NdyY4dxQNGzAA/aabtPnbkiw9uGeg0n/AJFH8t8f1X+CQwztcLtIKOLjyeip1FdyzXLJ1WC4EAIAQHCthL43MDsuYWvv9Csp4eSyqahNSazgSYLgkNM1wibbO7M48yeXoBfQcljG7fqX6rW26mSdj42Xy/fccghqAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBAMfGcpbSSkdAPmQt3w6PVqIo5vi38LL9CqGSxnM25vyK9Y4zXxHj+lrcsjhaibJQiCToRr0JOVw6heZ1tzhq3bA9ToaPP0PTNbNvBC6ulfRvfBILgi7XDS/QhduuyGqgrY/qed1NEqZuE+Rtex7w3o3QdfP2WNXrK9JBye7fCNbrUeR6o6RscYY7TvCRmINhZeatsby7ZfFPn0Xy+RRKTl8THAUrLWNnM5eXoQoeUtoz3X77lfD9UbNgZpkNyOTjofIlZVUFjp3a9TLUXwOkYcLOYcjunJbUoNpf0NutzjLrreGPNDixdo8a87b+tuYWvKldj0ei8XlP4bFuuRwpKxkl8jgbb+SplFrk62m1lOpTdUs45M1dXHG3NI9rGjm4ho+ZWEm+DZyJ6LGKeYgRTxyEi4DXNcbdbA7LLhJLLQyheomQQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAT1tIyVhY8Xa7cKddkq5KUeUVXUxti4T4EIwyljcxvcsBN8vhG4G1+tla9VdLmTK4eG0Y6lBbHCerfnHdtDnNuwsJylpAuCDbVpH6Ko69dUIwxLZcp+q/yhRjOEx1Mdnt8QF2nm0+qu0+pnRLMGcPxDRQ1EGv5lnD/fYrmWoLHsztDSCWO5AWNrrWu1LnZGU/b2PAyhJtp8o71dQ6MAbujkz23BH+Qq7ZOCUX2f/YrbjJLsuCX/APJIZ2NmgPdl4zaatN/tNViSi8x/7/Q9XPwujWVK2n4W/oNNRSOi0mZkF9Hs1YfUclZCUMYkse3H+jgajQW6d/8AMsL1XB0kJjAzAObyN/r5LZ6unZlE4ypSckpR7bmairOXcZdzf4gPXopS5UvqZlqJSh0J5T+W/wBSq+Ie1+oa58VEGMYPD3paHPPpyA+a152Rb2R7LwzRyoqTm92vTj5Z7kClnqKyW8r3zyOOmZxfIfJrdfkAoby5On7FtdnXCdZ+1QVBpTRxRNs4kgPk0OhZvr1NlKU44wlgYfcu1UmQQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAlq6XPlvbwuDvMWvt5rK23LKrHDOO6wdYoA2/mbk80bIyk5HSywRIPxtg4Li4CweP/AJD+4UbKvMg/U8Z45p/I1Cuitpc+4w4e4SNyP+IDKf0Wan5scPnBxLHh5RIOAcRyF9M86g3Z+oUKfy9D5X9P9HpfAtYoydMns9179/qTRzQRYi481YencVJYe6G52GhhJjaCDoWHb1HRXRsysSZx5+GRqm50RTT5i+PdEb4v4KfVUkkbH5ZT8HiLWf1W30WZ2Rb2Q0HhKol5lmG+3yK/wDsHl7y9ZUNEY/liuXO8sx+EfNUHaLe4f4Vo6JuWmp2M+9a7z6uOpQDygMoAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgG7HaLvYXMBsdwehGyyvQ5/iem/EaeUVyt0VS+VzJA4izgSHW6rTc3Czq49fc8J05TQtqA4SNlZ8WhB8wrbOpWKyJGuxxeU8NfYszBq8TRNkGhOhHQ8wr36o+gaDVrU0qffv7i2ywboWQGUAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEBi6AMyALoAugC6AEAIAQAgBACAEBBeLeHiZM8ez9/VQspdr+H9Txni2hlRb1wXwy+zIziuOR0cX7yVuaxBZu75K+KnCtcHO02gu1EvgXI+9kPErquOYd1kjY4ZX31dfe4todEcUq0z2nh2i/CQ6E853ZYd1WdALoAugC6ALoDN0AXQBdAF0AXQAgBACAxdAF0B//2Q==" alt="" style="font-family: tahoma;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">سخنران</span></b><span lang="FA" style="font-family:Titr">: <font size="5">دکتر اصغری نکاح</font> &nbsp;استادیاردانشگاه فردوسی مشهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">زمان</span></b><span lang="FA" style="font-family:Titr"><font size="4">:پنجشنبه27خرداد &nbsp;ساعت 10</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">&nbsp;&nbsp;محورهای بحث:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family: Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Titr">چیستی و جایگاه&nbsp; تربیت جنسی کودکان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Titr"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">اصول تربیت جنسی کودکان</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Titr"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">مرزهای آموزش جنسی</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Titr"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">تفاوت آموزش جنسی با تربیت جنسی کودکان</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:40.5pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings">v<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Titr"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">نقدو بررسی نمونه کتاب ها و کیپ های<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">&nbsp;مکان:</span></b><span lang="FA" style="font-family:Titr"> کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:Titr">&nbsp;حضور &nbsp;عموم همکاران و علاقمندان و خانواده های محترم دعوت به آزاد است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#C0504D;mso-themecolor:accent2">&nbsp;برگزارکنندگان:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:Titr">کارگروه تربیت جنسی پژوهشگاه مطالعات اسلامی در علوم انسانی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:Titr">و کلنینک دانشکده علوم ترببتی و روانشناسی&nbsp; دانشگاه فردوسی مشهد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-05-12T20:03:58+01:00 playtherapy.mihanblog.com دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال تلگرام playtherapy@ روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی،کانال تلگرام دکتراصغری نکاح playtherapy@ کارگاه بازی درمانی ویژه کودکان ADHD در یزد http://playtherapy.mihanblog.com/post/391 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(236, 244, 247);"><span style="font-size: 38px; color: rgb(31, 73, 125); font-family: IranNastaliq, serif; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(31, 73, 125); font-family: IranNastaliq, serif; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="7">کارگاه آموزشی بازی درمانی &nbsp;ویژه &nbsp;کودکان&nbsp;</font></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(236, 244, 247);"><span style="color: rgb(31, 73, 125); font-family: IranNastaliq, serif; font-weight: bold; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="7">ADHD</font></span></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(236, 244, 247);"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: rgb(34, 34, 34); background: rgb(0, 139, 139);">&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: red; background: yellow;">&nbsp;در یزد&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.5pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: rgb(34, 34, 34); background: rgb(0, 139, 139);">&nbsp; کارگاه دکتر اصغری نکاح&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(236, 244, 247);"><b style="font-size: 10.6667px;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#3366ff"><font face="2 Titr"><span style="font-size: 15.5pt; background-color: rgb(255, 153, 0);">چهارشنبه پنجشنبه 31 تیرماه و اول مرداد &nbsp;<br></span></font></font></span></b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhIQEhIWFhURFRgVFRUVFR4XFhUYFxgXFxkaGBUaHigiGBolHRcXIjEhJSkrLy4uGB8zODMtNygtLi0BCgoKDg0OGhAQGy0lHSItLSsrLy0uKy0tLSstLS0tKy0rKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tKy0tLS0tNy0tNys3Lf/AABEIAH0BAQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAwADAQEAAAAAAAAAAAAABQYHAQMEAgj/xAA6EAACAgEDAQYFAQUIAgMAAAABAgADEQQSITEFBhMiQVEHYXGBkTIUgqGisSMzQlJTYpLBQ3KDsuH/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEAQYF/8QAJBEBAAICAQQCAgMAAAAAAAAAAAECAxEhBBIxQSJRkfATFDL/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgdNl6qUUnBsO1fmQpbH4U/idhkP3rcpSlw/8ABfS/7viKln8jvJgnEDq0dxdAxGMk8Zz0JE750aEeRfv/AFM8+qtPj0Vg4/vHYe4UBQD93B/dge+cA56T4vs2qzf5QT+J1dn0hK1GPTJ+p5J/MD0xEQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREDwdvaHx9NfRkjxanQEdQWUgEfMGOzr9+mrfIJapTkcjJX0M9zTPe3+2l0t5rR7q0P8AgVN1YJOSQG9CSc46dZyXYja+aE5rU+4z+ZGaXLa3UMf01V11L/7Nusf+BSUzTfEF1TwxUMrwvPQDoA3O7j1IHXGOJ6+zO/KKzmzSWq1h3u64cMQoUE8D/Co4+U7MObhde0XyET/O4H2HmP24x+9PYJDdka8aoreoxWoIAONxY+pAPl+h5+kmoCIiAiIgIiICIiAiIgIicZgcxOMzmAiIgInGYBgcxEQEROMwOYgRARBnGYHMREDx9r69dPTZe/6a13H5+wHzJ4+8oL98LrNLdra661aqwIFILjYSuSeRk8/wly729lNqtJdp0YKz7cE9PK6vg/Xbj7yndld2btPptTp7wuLgdpVs58uOmODJbrFdz9x+EYi831H1P5ROm+I925WuppcJnAVWQ8jGckkdPl6y+rrq9Vp9Ncq4W0ggEDK4DZH2IxxMl7D7sW6qtbN6qGzkbSTwSOoIx0mpdi0qteloTpTWFIznnOCSfc7WMjky0txVZiwZKc38LNVSF6KB74HX6zsiIRIicZgcxOBOYCIiAiIgIiICVnv921bpNN4lCg2MwUbhkDIJzjI9pZpXe/HZ6X6Z1ezZt84OfUD29ZG3hKutxtSu4PerW2atKb7fErsDA7gNykAkEbQMD65mrzLu43Yum/aVtW9y1anh0Ne4ng4yBn7TUBI45mY5dvNd/FzERLEGS99O+etXVvRQwrSpguQASx/3FsjH2l77j9q26rSJbdt8TJVtn6Tg8EfaUjvr2HR+1M9moKi0biqoXIPTkrkgcesvHczs9KNMiV2eID5s5Hr6YHSVVme6V1uzt4nlPRES1SiO9ParaXS23qoZkA2g9CSQOcfWZx3a79a99VWtuxq7bAroVClA2B5COeCc856TSu8egF+ntq3bdw6+gwc8/KZp3W7vUtqam/assjBsBSudvOASefqPaVXmYmNLadup215ZzPlZ9S1U4Myfvb371qap6aNqJU20HaGL4/zFuBz7TWDMn75d36xq3Z9SFFg37dpZsknjjpz7yvJMxCzH275X7ud2rZqtJVdaqrYchwv6cqSMj5EYP3k3ITuh2cun0tdS2bxywbjB3c8Yk2JOvhC3mdEhe9OtSmkWvnaHAJAzjOQOB1ycD7yZMiu81As0tykcbCfuOR/ETlo4lZh1/JXf3DN+6+uQ1tUQA2S1asdoyxLAZ9xnH2Mmu53am7WtQE4FeS6HKCxc71z7AvjPvmVM6Ye3Mn/h3ivVbQAqshAAx1yD09Okx47fKHour6OK4rWr9NRiIm55gmW9/u+Orq1TaagitK9uXCgsxIU4O7gDze01KZj3/wCw6jqfFfUFRYPMoQ2HIwOi5IH2leSZiOFmPt38ln+H/bN2q03iajb4isVJTow6g49D7yzys9xOzq6NOBXb4gcls+2fTHoR0lmkq+Eba3wRESSJERAREQPljjkzGu2+3FtvscuWG9guAT5QcDHpjE17tCstXYi9WRgPqQQP6z8+pS6MQyc1AllYdNvoV9RnAlmPFW/+mbqLW4iEsnaqcZDD15H8ZpfcHtpb6TX4m56icg53bTyDz1Hp9pj41Fr7lZi/G7zAcFeSQRjGQTx04l0+E+nc6i23B2LXt3ehLMDjP2zJ26elYmY4VYr27oiPEtVlY7/9qeBpwN+02uF4PO3q2Mc9JZxM4+Lunc/s1gBKL4ik44BbYVz7Z2mVUrFralpy2mtJmFSbtNc9ST8uv15kl2H3hWq6t95UbxvyDgqThunB4zKx41lYG0lCw3ZCjOOijkHjgn8Ti12OHYAbx6DAJ/ScD6g8D8S6Olx/ssXfaOX6HpsDKGUggjII5BB9QZ9yK7qUMmj0yOMMtSgg+hx0koZnmOdPoxPG2Vd8O3A+qtQ2eSvCKBnHA83TjOc9fYSDr7UQerD2ODjIkf2hp3GotrZTu8V8j1xuJz+Oc/OdI1lj+Tgh9wVQgGzjK7cDIPp9zmX/ANXHPPL585LTaWr9wO3BatlLWbmU7kBPm2nrjPJAP9ZcZjHw3qZtfWQD/Zq5fHQAqVGfbnH4PtNnEryUik6hrwXm1eVW7/dqeBpwofa1rAZB52jJbGOfaZq/aie5b1yASf48mWf4uUtu074O0K6k+gJKn+mfxKENRZWAF8pYbslQSRnC/qB44Jk4wUtHdLPlvbvmPS293e8S1XVnxNq7gH3ZA2ngnnjjP8JraMCARyD0n50uYnDFcbwCAowCehwPrnib53cpZNLp0f8AUtSBs+4UZnL4q0j4rOnyTMzEpAzydqkCm0npsbP4nrMhe9+p8PR3N7gL/wAmC/8Acpt4luw17slY+5hmdfIkj2Fbs1FJH+cA/QyGrvGcT6TXqhBLAEHjnnOeMCYKxO+HtM81nHaLT6mG2ROjRW70Rv8AMoP5GZ3z6DxE8Sr/AH57S8DSuwbazlUX35Pmx+7mZY/aa56lifkc/wAZdfi3p3aqh1UlUdgxHpuAxn8HmZolzooK+UvzuwCSo4wCc4BPX1OB6S6mCl67nyw57279elj7J7wLXYjq5XDDOQcEeucdeMzYdJqFsRbEYMrAFSDkEHpgz88WOzYdhy3BIAAJU4zxxnGPzNu7i0Mmh06uCG2lsHqAzMwz9iJy+KtI+KXT3tM6lPxESprIiICIiB8tMW+INOzUXNZW6G+0bTuB3JWoyynPGdwyDjoOJs+osCqzE4Cgkk+gHJMyX4jUu2iTWqWWx7BubPmCWICq56gA4GPnGto2jaleLSticsdp5G8nOeCD6dJu/c/TrXpa0UEAZxuUg4JJHXrxjnmY5ZS9lnY1CscX6WgWLjIbddYHYg5DHGeT7TYexnFVn7NyFasvXk5A2OUdR7AZrOP90a17cpSITsr3fqhrNFbWlbOX2qdhG5RuGW5PO3Gce2ZYZC94LdzVabP99ksBxlFKKefbLrCUxuNMN1b0+JZyyqp2gbgoAXy+/wAvSWD4cVVPqK28zGt9wOGfgqwKnjjnBzPNpdK1fbF2n3YrRNRsXHkQ+ExU7BwcA56SR+EmjstpfVF/7UMK0cBQ2RVvO5gMtyVyGz9J3tmPauMcb22NZzPN2XqxdVXaBgWKGx6jI5B+hnqnFrJPibTjUW3Mli/2VdSP/gYkuzMp6ZAO059pRXesbcWNkEH9Q9Oei84mkd/Kzfo79Wp81bL4RIDBU8R68hWBAJwG3Yzhusz3UGw6Ds9twL23alX3ormzDqEzvUjAHA+sRWZ9qrUiZbF8OtMiaZtgOHsLjKnIBC4G4jkdfzLZK12DWNKatMCQj71VT+lXQBsL7Arnjp5eksohZEaVrv8A6c2aN61R23vWCa+qgOpLEeoGOfkZi+perxLDvcAHCjIGAvA/UZuXbtm969NkgWeZ8HGVDIuM9Ry46e0x7Q6Z07T1enLKEqp1WxdoCqyoSjFAACRycnMREz4lC9IlKfDamt9RUxLMamY8gsMMjDHAx+rnmbQJj3wr0tjUvqyf7QMUVkRU3ba95DbVAfJ45B6zW9DqRbWlq9LFDD6EZjWkq11DuM6r6VdSrqGB6gjIP2M7pwYSjjlg/fVF/bdQiABFcAADABVVB4+TZkGSffr8hkYz6yc70MG12qI/1nH4OP8AqdPbvZfhU6S7HN6OW+eLTt/lImqIiIhVa023uWr/AA61/i6KoE805qP0X9P8uPxLPM5+EFhxqF/w+Rh9Tkf9CaPM941ZOvhC9762fR6hEraxnrKhV/V5uCRkjoCT9ph2vFa2uuXUVgIAWC/p8pJJPXOfuZuXeLUECuhSQbi2cdQiKWY59Bnav74mT36M1duppgcUi0kV4ATzVlxlcebBbqc9JGI34ly9Ys6u4ldVmpT9ZKWLYpwz8A7WGB6eYemM4m5pMa+F2ha5773fLVOlddgVVYbi2fOBuI4Tgkia32NrPGpSz1Iww9mUlWH2YERMa9lK6e2IiEyIiAiIgRneOsvQ9Q/8+KePaw7W/lLTjtTsnxtPbp9wXxAQrbQdmehCsCCRPbqdPvNZz+ht2Pfggf1nfAqPYndC3T3VWHWWWJWuGrdUwzc8ghcqBnoCB8uTmW1emKW6azqVssXPstqk4/5KsmJ59dpzYu0HBDKwOM/pYN/1A7wZDrpzZqrbM8VLVUM+4Jtf87qv+EmMTo0mn2b8nJdy3T39P4QK12/3QfUan9or1BpzUUYJXXuZvMMmwqW6MBjOPL0kl2D2PZRRXU9osdLC7PsVNwOeNqADocZx6SbiBF9302JZV/pXWKPkCd6/yus9Pauo8Om2wdUrYge5CnA+54n1Tpyr2PkYs2nGOhA2kk+uQF/Ea7TmxQuQPOjHI6hWDY++MQPDpuxgNOdO4Vga1rwV3DhAPMDwfNk/eVfsruLqaTps6xXSqze6HTVBSMjhAFHhk4HI5zL/ABAhe2NMV2Xcf2eprsHyVgtL/wArMZMzo11HiVunHnUqCRkAkdces7kzgZ645gQ9NJs1V1nGK/Cq5/2g2tj72V/8JDdudzbLtU2ppvWnfUUYLTWWZzkEtYVLEEEAjOPKJatFpygbJBLOz5H+45x9hgfaemBCd3+x7KNPTVY6O9bMzsta1K27f0RAADhh9cGd3duvZT4X+jZZXj2UOxT+Qp+ZKzzafTlXtbIxYwYDHIIVVOT6/pH4gemdV7EKxHJAJH2E7Z59dYFrdicBUYk/QGBguk09l1xJ/VY/P/s3/wCy/wDxQ7PRNBpxj+5dUU9BjY2f/qJWfhiqW64F25CtYq9csMdfbGc/XE03vf2ENbpno3bTkOpxnzL0yPY9PvLr2+UK4jiVX+ENma7wOilfzgzRJQPhV2e1CWI6OrPhssMDy5UqFycYPqQM59esvxErvO52nWNQiL9P4mqZv9KkKP8A5HDNx8xWsj+8XdVtTqKtRXd4JRSrFK0Ltnp52UsMdOCPWWDT6ba1jZ/vGB+gChQP4fxnokXUB3e7Dt09HhWXC1/ED7/DVOAwIG2sKDwOuJ6uxKvDbUVeguZ1+loFh/mZ5Kzz16cix7M8MqjGPVS3OfuPxA9EREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQE676wylSMhgQQehB6zsiBTu6vdg6S0NlSAGQEIqnwycqC3UsDjnOJcJziIHwlQHIGJ9xEBERAREQEREBERA//2Q==" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px; background-color: rgb(255, 204, 51);"><b>مرکزمشاوره صبح امید</b></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px;"><b>اطلاعات بیشتر وثبت نام:</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px;"><b>035-36288068</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px;"><b>035-36288069</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px;"><b>09384391486</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 51); font-size: 20.6667px;"></span></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff" face="Tahoma"><span style="font-size: 20.6667px;"><b>09396711810</b></span></font></p><div style="text-align: center;"><br></div>